گاز یخچال

گاز یخچال

در این مقاله موضوع مورد بررسی گاز یخچال های صنعتی و همینطور مقدار مناسب برای آن ها است .

مقدار گاز یخچال صنعتی چقدر است؟
بعد از شستشوی مدار با ازت و توزن و تعویض فیلتر درایر در صورت لزوم شما باید مدار را کامل وکوم کنید و گاز را فول کرده و سرما بگیرید مقدار شارژ در دستگاهها متفاوت و نسبت به گاز شماست و نوع گاز شارژ گاز در گاز ۴۰۴ و ۴۰۱ و ۲۲ بالا و در ۱۳۴ و ۱۲ .

خصوصیات مواد سرمازا ( گاز )

۱-دارای نقطه جوش پایینی باشد .

۲-قابل انفجار نباشد .

۳-اکسید کننده نباشد .

۴-قابل اشتعال نباشد .

۵-در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد .

۶-محل نشت آن قابل تعیین باشد .

۷-قادر به عمل کردن در فشار کم باشد .

۸-از نوع گازهای پایدار باشد .

۹-قسمتهایی که در داخل مایع حرکت میکند به سهولت قابل روغنکاری باشد .

۱۰-تنفس کردن آن مضر نباشد .

۱۱-دارای گرمای نهان متعادلی برای مقدار تبخیر در واحد زمان باشد .

۱۲-جابجایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد .

۱۳-دارای کمترین اختلاف بین فشار تبخیر و تقطیر باشد .

طریقه شارژ گاز یخچال

  • ابتدا باید از نشتی گاز اطمینان حاصل نمود که شارژ گاز یخچال شما بیهوده نگردد .

شارژ گاز یخچال با ازت : جهت فشار و خلاء از گاز ازت استفاده نمایید ، زیرا در روش فشار اکسیژن ؛ مقداری بخار رطوبت وارد سیستم می شود .

  • در مرحله بعد برای چک کردن یخچال ، باید لوله های کندانسور و اواپراتور و لوله مویی را توسط گاز ازت ( نیتروژن ) شستشو دهیم .
  • سپس از طریق لوله کور دستگاه را وکیوم نمایید .

توجه : بعد از وکیوم کردن دستگاه را مدتی به گیج فشار ضعیف که مقدار وکیوم را نشان میدهد وصل نمایید ، چنانچه گیج پایین آمد دستگاه نشتی دارد ( مجدد نسبت به رفع نشتی اقدام نمایید ) ولی در صورتیکه گیج حرکتی نکرد گازگیری را شروع نمایید.

  • حال باید گازگیری کرد : در ابتدا لوله گیج را به کپسول گاز متصل کنید و سپس گاز را باز کرده و طرف دیگر لوله را که به گیج متصل است شل کنید تا مقداری گاز خرج شود ( هوایی که از قبل درون لوله بوده خارج شود ) .
  • والف گیج را باز کنید تا گاز وارد یخچال شود .

 

دیدگاه‌ها 0

*
*