تماس بالا

برخورداری از محیط امن کاری، امنیت شغلی و همکاری صمیمانه با سایر اعضاء، در کنار نوآوری و چابکی؛ که مسیر پیشرفت را برای کارجویان هموار می سازد از ویژگی های شغل ایده آل است.

پیوست، به کمک همکاران مبتکر و هوشمند، در محیطی دوستانه و پویا، با آموزش بهینه کارکنان و نیز بهره گیری از تجارب کاری پیشکسوتان؛ دستیابی به اهداف والا را برای همگان میسر ساخته است.

همکاری با پیوست و ارائه خدمات به مشتریان، چیزی فراتر از یک شغل بوده و تعهد به حرکت در مسیر تعالی است.

ما در پیوست به انگیزه و انرژی، همکاری و صمیمیت، تعهد و مسئولیت پذیری،
دقت و چابکی معتقدیم. اگر شما هم با ما هم عقیده هستید پس

شرایط عمومی همکاری با پیوست :

  • قبولی در آزمون شفاهی و کتبی اولیه
  • حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۳۵ سال
  • داشتن سلامت و توانایی انجام کار
  • دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر طبق مفاد دستور العمل های شرکت
  • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر ، عدم شهرت به فساد و اعتیاد به مواد دخانی و مخدر(حتی سیگار)
  • (آقایان) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن

موقعیت های شغلی در گروه نرم افزاری پیوست

روال جذب در پیوست

پیوست از دید همکاران

چگونه یک رزومه حرفه‌ای بنویسیم؟
چگونه در مصاحبه استخدام موفق شویم؟