تماس بالا

برای تجهیز فروشگاه با بهترین قیمت فرم زیر رو پر کن. برای شما مشاوره‌مون رایگانه

مشتـــریان ما

درباره ما

مسیر ساده تامین تا مصرف

دنیای مجـازی و فروشگـاه‌های مجـازی در زمینه‌های مختلف انقلاب خود را به پا کرده‌اند. گروه صنعتـی دی با یک هـدف بلندپروازانه برای تغییر در شیوه‌های بازارگـردی فروشگــاه آنلاین خود را ایجاد کرد.

تا به امــروز شـرکت دی توانسته مشتــریان وفـادار خود را در بین اقشــار مختلف صنـایع برودتی و تجهیزات فروشگاهـی پیدا کند. با الگو قراردادن مدل‌های به‌روز مارکتینگ، روز به روز گروه صنعتی دی در جایگاه خود پیشرفت می‌کند.

برای تجهیز فروشگاه با بهترین قیمت فرم زیر رو پر کن. برای شما مشاوره‌مون رایگانه

مشتــریان ما

درباره ما

مسیر ساده تامین تا مصرف

دنیای مجـازی و فروشگـاه‌های مجـازی در زمینه‌های مختلف انقلاب خود را به پا کرده‌اند. گروه صنعتـی دی با یک هـدف بلندپروازانه برای تغییر در شیوه‌های بازارگـردی فروشگــاه آنلاین خود را ایجاد کرد.

تا به امــروز شـرکت دی توانسته مشتــریان وفـادار خود را در بین اقشــار مختلف صنـایع برودتی و تجهیزات فروشگاهـی پیدا کند. با الگو قراردادن مدل‌های به‌روز مارکتینگ، روز به روز گروه صنعتی دی در جایگاه خود پیشرفت می‌کند.