میز چک اوت دوقلو مدل یوکا، یک میز فروشگاهی ویژه است که کاربردهای زیادی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و مدرن دارد. همین طور که از اسم آن مشخص است، میز دو قلو یوکا از ترکیب دو میز چک اوت ساخته شده است و به طور همزمان از دو سمت میز می‌توان فرایند حساب رسی را انجام داد. این شکل از طراحی باعث افزایش سرعت در حساب رسی فروشگاه‌ها شده و در ظاهر نیز تاثیر خوبی در طراحی داخلی فروشگاه ایفا می‌کند.