نمایش 4 نتیحه


  • یخچال اورین

   128,000,000 ریال
   ویژگی‌ها
   • اندازه:  1 متری, 2.5 متر با موتور مرکزی, 3.75 متری با موتور مرکزی, 5 متری با موتور مرکزی, 7.5 متری با موتور مرکزی, کناری 90 درجه
   0
  • یخچال رامند

   153,000,000 ریال
   ویژگی‌ها
   • اندازه:  1.25 متری با موتور سرخود, 2.5 متری با موتور سرخود, کناری 90 درجه
   0
  • یخچال فردان

   153,000,000 ریال
   ویژگی‌ها
   • اندازه:  1.25 متری با موتور سرخود, 2.5 متری با موتور سرخود, کناری 90 درجه
   0
  • یخچال توچال 

   128,000,000 ریال
   ویژگی‌ها
   • اندازه:  1 متری, 2.5 متر با موتور مرکزی, 3.75 متری با موتور مرکزی, 5 متری با موتور مرکزی, 7.5 متری با موتور مرکزی, کناری 90 درجه
   0