روغن سانیسو 

 • 2,200,000 ریال

  روغن 4 لیتری (معدنی)4GS سانیسو(بلژیک) متناسب با گاز های( R290.R600a.R717.R11,R12,R13,R131b1,R113,R114,R500,R502,R503.R22,R123,R124,R401a,R402b,R403b,R406a,R408a,R409a)

  2,200,000 ریال
 • 2,200,000 ریال

  روغن 4 لیتری (معدنی)3GS سانیسو بلژیک متناسب با گاز های( R290.R600a.R717.R11,R12,R13,R131b1,R113,R114,R500,R502,R503.R22,R123,R124,R401a,R402b,R403b,R406a,R408a,R409a)

  2,200,000 ریال
 • 8,600,000 ریال

  روغن 4 لیتری (پلی ال استر) SL32 سانیسو بلژیک متناسب با گاز های(R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a .R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503.R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, 

  8,600,000 ریال
 • 7,500,000 ریال

  روغن 4 لیتری (پلی ال استر) SL68 سانیسو بلژیک متناسب با گاز های(R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a .R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503.R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, R407c, R410a, R507, R508 )

  7,500,000 ریال
 • 7,500,000 ریال

  روغن 4 لیتری (پلی ال استر) SL100 سانیسو بلژیک  متناسب با گاز های(R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a .R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503.R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, R407c, R410a, R507, R508 )

  7,500,000 ریال