صندوق فروشگاهی 

  • 0 ریال

    هر روزه تعداد مشتریان فروشگاه های بزرگ در حال افزایش است و این افزایش تعداد مشتریان و به طبع آن افزایش معاملات روزانه باعث شده هر فروشگاهی نیازمند یک سیستم ثبت کننده معاملات روزانه باشد.

    0 ریال