سردخانه فریونی گالری تصاویر

سردخانه فریونی

محصول جدید

0 ریال

سردخانه فریونی

سردخانه ها به صورت بالا صفری (برای نگهداری میوه، لبنیات و دارو) و زیر صفری (برا نگهداری گوشت و بستنی) طراحی و ساخته می‌شوند. همچنین سردخانه‌ها با توجه به نیاز و کاربرد در انواع: سردخانه بزرگ صنعتی، کانکسی، متحرک و اتاقی تولید و عرضه می‌شوند. به منظور ساخت سردخانه های متوسط و کوچک از مبردهای فریونی (اغلب R22) استفاده می‌شود. از جمله ویژگی‌های سردخانه‌های فریونی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • مناسب برای سردخانه‌های با ظرفیت پایین

  • گازهای فریونی اغلب با محیط زیست ناسازگار هستند

  • مبردهای فریونی غیر سمی و غیرقابل اشتعال هستند

  • هزینه بالا جهت خرید مبردهای فریونی

  • با توجه به کم خطر بودن سردخانه های فریونی، مقررات و ضوابط ایمنی ساده در این رابطه وجود دارد

  • به راحتی نمی‌توان نشتی مبرد در سیستم را تشخیص داد (گاز فریونی بدون بو هستند)

  • سهولت در نصب و اجرای (در مقایسه با سردخانه‌های آمونیاکی )