استند فروشگاهی فلزی 5طبقه

محصول جدید

استند فروشگاهی فلزی دارای 5 طبقه شبکه ای

2,430,000 ریال

-70,000 ریال

2,500,000 ریال

استند فروشگاهی :

در هر فروشگاه  به غیر از  قفسه های فروشگاهی ،استندهایی وجود دارد که در جاهای خاصی ازجمله کنار میز چک اوت و صندوق قرار میگرند

استفاده از استند فروشگاهی که بیشتر جنبه تبلیغ محصولات را دارد کمک میکند که محصولات بیشتر به چشم بیایند و وجود استند در فروشگاه مخصوصا برا ی معرض دید قرار دادن اجناس جدید الزامیست.وقتی جنسی در معرض دید قرار میگید به مراتب تاثیر مثبتی در فروش جنس دارد بصورتی که همانطور که ثابت شده مشتریان خیلی از تصمیمات خرید را درفروشگاه و با دیدن اجناس در فروشگاه میگیرند

استندهای فروشگاهی بسته به اجناس قابل عرضه مدل ها و سایزهای مختلفی دارد

مــحصولات مرتبط